Tisková konference Stavba roku

18.09.2021 09:35

V úterý 21. září v 10.00 hodin se uskuteční v salonku 306 IH Moskva tisková konference k vyhodnocení 19. ročníku soutěže Stavba roku 2020 Zlínského kraje. 
Za pořadatele - Krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a inženýrů a techniků činných ve výstavbě budou s novináři hovořit a seznámí s výsledky:

Ing. arch. Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty

Zdeněk Hoza, tajemník odborné poroty

 

 Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 16. září 2021

 

Jana Bubeníková                                                                               Miroslava Krumpolcová

Předsedkyně Syndikátu novinářů                                                     Press centrum Zlín

Zlínského kraje