Tisková konference Stavba roku

13.05.2019 13:30

Ve čtvrtek 16. května v 11.00 hodin se uskuteční v salonku 306 IH Moskva tisková konference k vyhodnocení 17. ročníku soutěže Stavba roku 2018 Zlínského kraje.

Za pořadatele, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě budou s novináři hovořit a výsledky oznámí
Ing. arch. Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty
Zdeněk Hoza, tajemník odborné poroty

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

                     

Ve Zlíně 13. 5. 2019

 

Jana Bubeníková                                                                               Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Syndikátu novinářů                                                      Press centrum Zlín
Zlínského kraje