Tisková konference Stavba roku

14.05.2018 06:21

Ve čtvrtek 17. května 2018 v 13.00 hodin se uskuteční v salonku 304 IH Moskva tisková konference k vyhodnocení 16. ročníku soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje.

 

STAVBA ROKU 2017  ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

Za pořadatele, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

s novináři budou hovořit a seznámí s výsledky:


Ing. Arch. Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty

Petr Mikulec, předseda krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

Zdeněk Hoza, tajemník poroty

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Spolku novinářů Zlínskéhokraje                              

 

Ve Zlíně 10/05/18


Jana Bubeníková                                                                               Miroslava Krumpolcová

Předsedkyně Klubu novinářů                                                             Press centrum Zlín

Zlínského kraje SNČR

 

 

 

Čtěte internetové noviny Klubu novinářů Zlínského kraje SN ČR

www.Klubnovinaruzlin.cz, případné náměty posílejte na e-mail: novinarizlinska@seznam.cz