Tisková konference Stavba roku 2021

13.06.2022 12:29

ZLÍN - Ve čtvrtek 16. června v 11.00 hodin se uskuteční v salonku 306 Interhotelu Zlín (dříve Moskva) tisková konference k vyhodnocení jubilejního XX. ročníku soutěže Stavba roku 2021 Zlínského kraje.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.
Za pořadatele: Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

S novináři budou hovořit a seznámí s výsledky:
Ing. arch. Dagmar Nová – předsedkyně odborné poroty
Zdeněk Hoza – tajemník odborné poroty
Ing. Jaroslav Valkovič – člen odborné poroty
Ing. Rostislav Bajza – člen odborné poroty

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů  ZK

Ve Zlíně 13. června 2022

Jana Bubeníková                                                     Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Syndikátu                                            Press centrum Zlín
Zlínského kraje