Tisková konference Stavba roku 2020

10.09.2020 16:47

V úterý 15. září v 11.00 hodin se uskuteční v salonku 306 IH Moskva tisková konference k vyhodnocení 18. ročníku soutěže Stavba roku 2019 Zlínského kraje.
Za pořadatele, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě.S novináři budou hovořit a seznámí s výsledky:
Ing. arch. Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty
Zdeněk Hoza, tajemník odborné poroty

 

 Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

                                     

Ve Zlíně 10. 9. 2020

Jana Bubeníková                                                                            Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Syndikátu novinářů                                                 Press centrum Zlín
Zlínského kraje