Tisková konference s prezidentkou Asociace školních sportovních klubů ČR - ZRUŠENA

03.06.2019 14:07

V pátek 7. června 2019 v 11.00 hodin se uskuteční v salonku 304 IH Moskva tisková konference s jednou z významných žen regionu a jedné z možností jak dostat děti od počítačů ke sportu a to nejen ve Zlínském kraji.

 S novináři budou hovořit:

Mgr. Svatava  Ságnerová, prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR
Mgr. Zdeněk Moštěk, ředitel ZŠ Pod Lipami UH. Brod, předseda, OR AŠSK a 1. AC UB florbal

Hovořit budou o postavení a významu školního sportu v dnešní době, o významu AŠSK pro rozvoj pohybové gramotnosti dětí

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Spolku novinářů Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 3. 6. 2019

 

Jana Bubeníková                                                                               Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Klubu novinářů                                                             Press centrum Zlín
Zlínského kraje SNČR

 

Čtěte internetové noviny Klubu novinářů Zlínského kraje SN ČR www.klubnovinaruzlin.cz, případné náměty posílejte na e-mail: novinarizlinska@seznam.cz