Tisková konference ODS

31.08.2018 07:58

Ve čtvrtek 6. září 2018 v 10:00 hodin se uskuteční v salonku Delta hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně tisková konference s kandidáty ODS do komunálních voleb.

Na tiskové konferenci bude představena kandidátní listina, volební kampaň a čtyřletý program.

K uvedeným bodům se vyjádří:

Miroslav Chalánek -  manažer , lídr kandidátky
Milan Foukal /2/ - podnikatel
Ing. Martina Hladíková /3/ - ekonomka
Ondřej Tupý /4/ - manažer
MUDr. Pavel Konečný – psycholog

 

Na tiskovou konferenci vás zve Syndiká

t novinářů Zlínského kraje  

 

Ve Zlíně  29/08/18

 

Jana Bubeníková                                                                   Miroslava Krumpolcová
předsedkyně Syndikátu                                                          Press centrum Zlín
novinářů Zlínského kraje

 

 

Následující TK – 10. září 2018 v 13.00 FBM, KC Malý sál

 

Čtěte internetové noviny Syndikátu novinářů ZK www. klubnovinaruzlin.cz, případné příspěvky či náměty posílejte na e-mail: novinarizlinska@seznam.cz