Tisková konference o drogách

12.09.2018 18:36

V pondělí 17. září v 12.30 hodin se ve foyeru KC ve Zlíně uskuteční tisková konference k semináři DROGY V NAŠÍ SPOLEČNOSTI.

Seminář bude zahájen ve 13.00 hodin v Malém sále KC: Seminář pořádá poslanec Marek Novák ve spolupráci s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a s Krajským úřadem Zlínského kraje pod záštitou hejtmana Jiřího Čunka.

Seminář je připraven pro starosty obcí, pracovníky ve školství a zájemce z řad veřejnosti. Na semináři i tiskové konferenci vystoupí přední osobnosti protidrogové politiky.


S novináři budou hovořit:

Marek Novák – poslanec, pořadatel Semináře

Margita Balaštíková – poslankyně, zastupitelka a radní ZK

Mgr. Jarmila Vedralová – národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., - Centrum pro závislé na tabáku, III. int., klinika UK

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí Odd. služeb ve Zlínském kraji

Mgr. Jarmila Krajčová – psycholožka/terapeutka, Společnost Podané ruce Zlín

PhDr. Lenka Skácelová – předsedkyně Odborné společnosti pro prevenci rizikového

                                             chování Brno


Témata na tiskovou konferenci:

1/ Situace ve Zlínském kraji v oblasti užívání drog.

2/ Důraz na primární prevenci, zásady efektivní primární prevence.

3/ Zásady a principy protidrogové politiky.

4/ Prezentace služeb v oboru závislostí.

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Syndikát novinářů Zlínského kraje


Ve Zlíně 11. 9 2018

 

Jana Bubeníková                                                                             Miroslava Krumpolcová

Předsedkyně Syndikátu                                                                   Press centrum Zlín

Novinářů Zlínského kraje

 

 

Následující tiskové konference:

25. 9. 2018 – 11.00 hod., Lázně Luhačovice, a.s. Společenský dům