Tisková konference hnutí Nový impuls

22.08.2018 15:50

V úterý 4. září 2018 v 10.00 hodin se uskuteční v salonku 308 IH Moskva tisková konference s představiteli politické strany

                                      N o v ý   i m p u l s

Na tiskové konferenci bude představen program pro komunální volby

ve Zlíně a Otrokovicích.

Jednotlivé body čtyřletého programu a zároveň konkrétní postup jejich

realizace představí nezávislí kandidáti ve sdružení s Novým impulsem


za Zlín: Ing. Jan Hrbáček a primář MUDr. Ivo Gerych

za Otrokovice: Mgr. Pavlína Herentinová a Ing. Milan Plesar

   

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Spolku novinářů Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 22. 8. 2018

 

Jana Bubeníková                                                                               Miroslava Krumpolcová

Předsedkyně Klubu novinářů                                                           Press centrum Zlín

Zlínského kraje SNČR

 

 

Čtěte internetové noviny Klubu novinářů Zlínského kraje SNČR www.Klubnovinaruzlin.cz, případné náměty posílejte na e-mail: novinarizlinska@seznam.cz.