Tisková konference Filharmonie Bohuslava Martinů

01.03.2019 14:28

ZLÍN - V pátek 8. března od 13.00 hodin se uskuteční v Malém sále Kongresového centra tisková konference Filharmonie Bohuslava Martinů, na které vám bude mimo jiné představen projekt ONE.

Program:
1/ Úvodní slovo ředitele.
2/ Projekt ONE

3/ Aktuality FBM.

S novináři budou hovořit:
RNDr. Josef Němý -      ředitel FBM
Mr Pierre Bruochoud – ředitel Orchestre de Picardie

*Projekt ONE

Začátky se datují rokem 2005. Jedná se o navazující několikaleté programy, jejichž náplň se neustále rozvíjí a na nichž spolupracují orchestry evropských zemí. Poslední program nese název ONE is more - Kreativní Evropa. Je zde snaha o větší propojení klasické hudby s novými digitálními technologiemi, výtvarným uměním a grafickým designem. V projektu Česko zastupuje FBM. Hlavním cílem spolupráce mezi hudebními tělesy v Evropě je rozvoj a výměna zkušeností mezi jednotlivými orchestry, které v rámci Evropy pracují v rozdílných podmínkách. Je zde tedy viděna potřeba vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými státy EU. Dalším důležitým cílem je podpora a šíření hudby z jednotlivých zemí do dalších států, zachování a zviditelnění kulturního dědictví a tím obohacení kulturního života celé Evropy jako takové.

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 28. 2. 2019

 

Jana Bubeníková                                                                                  Miroslava Krumpolcová

Předsedkyně Syndikátu novinářů                                                        Press centrum Zlín

Zlínského kraje