Tisková konference Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

12.09.2022 14:56

Ve čtvrtek 15. září ve 13.00 hodin se uskuteční v Malém sále KC Zlín tisková konference Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Program:
1/  Úvodní slovo ředitele – zhodnocení uplynulého období a současné situace,  zajímavosti nové sezony 2022 – 23.
2/   Festival Harmonia Moraviae 2022, jubilejní 20. ročník, festival je od roku 2008 členem Asociace hudebních festivalů ČR.
3/  Tuzemské a zahraniční aktivity orchestru.

S novináři budou hovořit:
RNDr. Josef Němý - ředitel FBM
Robert Kružík - šéfdirigent FBM
Mgr. Tomáš Koutný - dramaturg FBM
Tomáš Gregůrek - manager orchestru FBM

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 9. září 2022

 

Jana Bubeníková                                                                                                          Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Syndikátu novinářů                                                                                 Press centrum Zlín
Zlínského kraje