Tisková konference Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu

24.06.2020 10:06

ŠTÍPA  - V pátek 26. června v 11:30 hodin se uskuteční tisková konference v nových prostorách  Centra  pro léčbu bolesti a paliativní medicínu a hospic Most k domovu.Centrum najdete ve Štípě, Mariánském náměstí 48 (dříve restaurace Štípský Šenk)

Program:

1/ Centrum je členem Fóra mobilních hospiců, které sdružuje  40 organizací v rámci celé ČR. Na TK bude podána informace o činnosti mobilních hospiců v ČR v době nouzového stavu v rámci COVID 19.
2/ Shrnutí historie od vzniku organizace v roce 2014
3/ Informace o Nadaci Most k domovu vznik 2015 – její poslání.
4/ Finanční úhrady – klient a jeho rodina, pojišťovny.

Následuje prohlídka nových prostor centra.


S novináři bude hovořit:
MUDr. Eva Hegmonová, primářka Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicíny a hospicu Most k domovu a ředitelka Nadace Most k domovu

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

           

Jana Bubeníková                                                       Miroslava Krumpolcová

předsedkyně SN ZK                                                  manažerka Press centra Zlín

 

Ve Zlíně 23. 6. 2020