Tisková konference centra GYNEKO s. r. o.

26.03.2019 17:54

ZLÍN - V pondělí 1. dubna 2019 ve 13:00 hodin se uskuteční v salonku 301 IH Moskva ve Zlíně tisková konference k zahájení činnosti centra GYNEKO s.r.o. na poliklinice ve Zlíně.

Centrum nabídne komplexní vyšetření a léčbu v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii. Naváže tak na dlouhodobé zkušenosti v tomto oboru. Ve Zlíně bylo vyškoleno přes 200 operatérů z ČR i zahraničí. Některé výkony byly ve Zlíně provedeny jako první v ČR i Evropě.

Obor urogynekologie směřuje k minimální invanzivitě a poskytování péče v rámci ambulantního vyšetření a léčby. Tento celosvětový trend bychom rádi uplatnili v našem novém zařízení.

Program:
1/ Specifikace centra Gyneko – způsob práce.
2/ Spolupráce s gynekology.
3/ Přístrojové vybavení.
4/ HPV College – onemocnění HPV, prevence, léčba

S novináři budou hovořit:
MUDr. Tomáš Malík – vedoucí lékař, vědecký sekretář a člen HPV College
MUDr. Zdeněk Adamík – člen výboru urogynekologické společnosti

 

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Syndikátu novinářů Zlínského kraje

                                 

Ve Zlíně 26. 3. 2019

Jana Bubeníková                                                                        Miroslava Krumpolcová
Předsedkyně Syndikátu novinářů                                               Press centrum Zlín
Zlínského kraje

 

Následující tisková konference

15. 4. 2019 - 11:00 hodin, odbavovací hala letiště Kunovice , 50 let od prvního vzletu letounu L 410 a další novinky.