Teplo Zlín snižuje svým zákazníkům cenu za rok 2021

24.02.2022 14:33

ZLÍN - Společnost Teplo Zlín sníží výslednou cenu tepla za rok 2021. Oproti předběžným cenám jde o snížení o více než čtyři koruny za GJ. „To znamená, že svým zákazníkům celkově vrátí zhruba 2 miliony korun, pro průměrnou domácnost to bude představovat cca 150 korun. Teplo Zlín k tomuto kroku přistoupilo i přes doúčtování ze strany hlavního dodavatele tepla, který byl nucen zohlednit vývoj cen paliv a emisních povolenek a svou výslednou cenu za rok 2021 naopak navyšoval,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
„Snažíme se tímto způsobem našim zákazníkům v rámci našich možností alespoň částečně ulehčit situaci v době všeobecného zdražování energií. Snížení výsledných cen tepla oproti cenám předběžným je možné díky několika skutečnostem. Množství dodaného tepla za celý rok 2021 z důvodu chladného počasí i připojení nových odběratelů překročilo původně plánované hodnoty,“ sdělil ředitel společnosti Pavel Mačák.
Společnost Teplo Zlín měla v roce 2021 zafixované ceny elektrické energie a plynu, takže zdražování těchto komodit v tomto roce ještě hospodaření společnosti neovlivnilo. „Zároveň se začíná projevovat dlouhodobá investiční politika zaměřená na průběžnou modernizaci provozovaných technologií, vedoucí k trvalému snižování distribučních nákladů. To vše nám, spolu s provedenými organizačními opatřeními, dovoluje udržovat příznivou cenovou politiku směrem k našim zákazníkům,“ vysvětlil vstřícný krok k zákazníkům ředitel společnosti.
Teplo Zlín je z hlediska kalkulace cen odkázáno především na cenovou politiku svého dominantního dodavatele tepla, kterým je společnost Teplárna Zlín s. r. o. Ceny tepla se řídí pravidly věcného usměrňování určenými Energetickým regulačním úřadem v podobě jím vydávaných Cenových rozhodnutí a uzavřenými smlouvami o dodávce tepelné energie.

Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Magístrát města Zlína