Teplo pro Zlín zdraží jen minimálně

06.12.2021 15:19

ZLÍN – Teplárně Zlín ze skupiny Sev.en Energy se podařilo udržet dostupnou cenu tepla. Do konečné ceny totiž nepromítne celé navýšení cen tzv. emisních povolenek, které meziročně zdražily o více než sto procent. Přestože teplo z jiných zdrojů oproti loňskému roku zdražilo i několikanásobně, centrální zásobování teplem z Teplárny Zlín zůstává pro odběratele i přes nutné minimální navýšení ceny dál výhodné. Díky maximálnímu využívání biomasy při výrobě a významným investicím do ekologizace je provoz ve Zlíně také šetrný k životnímu prostředí.
„Nutné navýšení ceny tepla o zhruba pětinu oproti roku 2021 je způsobeno zejména vysokou cenou emisních povolenek. Jejich smyslem má být bojovat s globálním oteplováním a zlínská teplárna je musí povinně nakupovat. Povolenkav minulých dnech překonala rekordní cenu 80 EUR za tunu vypouštěného oxidu uhličitého (přes 2.000 Kč), což představuje více než stoprocentní nárůst oproti minulému roku. V předchozích letech se cena povolenky dokonce pohybovala kolem pouhých 5 EUR/tunu (130 Kč),“ uvedla tisková mluvčí teplárny Markéta Čapková.
„Stejně jako další dodavatelé je proto i naše zlínská teplárna nucena přistoupit k meziročnímu zvýšení předběžných cen tepelné energie. S ohledem na už tak napjaté rodinné rozpočty našich zákazníků jsme se ale rozhodli nezohlednit celý nárůst našich nutných nákladů, a tedy plně neúčtovat ani zmíněný nárůst cen povolenek,“ vysvětlil jednatel společnosti Milan Prajzler. Zvýšení cen ostatních vstupů se teplárně daří dlouhodobě kompenzovat zejména díky ostatním aktivitám v rámci skupiny Sev.en Energy.
Další nadějí pro zákazníky je státní podpora, která má pomoci odběratelům tepla z tepláren, používajících klasická paliva. Cílem této podpory je vyrovnat se právě s rychle rostoucími cenami emisních povolenek, kompenzovat jejich nárůst, a udržet tak konkurenceschopnost tepla dodávaného prostřednictvím soustav zásobování tepelnou energií. Ve sbírce zákonů již vyšla novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích, nezbytná pro rozšíření současného systému podpor energetických zdrojů.  Novelu nyní posuzuje Evropská komise.
„Jakmile bude nová podpora vyhlášena, bude se o ni ucházet také naše společnost. Pokud podporu získáme za podmínek stanovených Energetickým regulačním úřadem, vrátíme zpět svým odběratelů ekvivalentní část nákladů na emisní povolenky, které jsme nyní museli zahrnout do ceny tepelné energie“, dodává Prajzler.

Teplárna Zlín, s.r.o., která je součástí energetické skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, provozuje dva hlavní výrobní bloky (B31, B32) a dále disponuje třemi středotlakými kotly. Hlavními výrobními jednotkami jsou dva fluidní kotle spojené s turbogenerátory TG31 a TG32. Primárním palivem, které se používá pro výrobu elektřiny a páry je uhlí s možností spoluspalování biomasy a bioplynu. Použitá technologie a způsob jejího provozu zajišťuje maximální omezení množství emisí vypouštěných do ovzduší. V současné době jsou ve Zlíně provozovaná pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002, a proto teplárna splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021.

Roční výroba elektrické energie je cca 140 -200GWh, dodávky tepla do systému CZT cca 1 – 1,5 PJ.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Teplárna Zlín s. r. o.