Technické služby Vsetína jsou připraveny na zimu

27.11.2021 07:06

VSETÍN - Město Vsetín již má radními schválen aktualizovaný plán zimní údržby, který stanovuje rozsah, způsob a také lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti městských silnic a chodníků. Oproti tomu loňskému došlo k jeho rozšíření asi o jeden kilometr komunikací, které budou nově udržovány. O sjízdnost cest a schůdnost chodníků se budou starat Technické služby města Vsetína p. o. (TS) včetně 13 pracovníků veřejně prospěšných prací a také subdodavatelé.

„Rozpočet TS počítá s náklady na zimní údržbu městských komunikací v obdobné výši jako v uplynulém roce, kdy potřebovaly 7,5 milionu korun. Samozřejmě bude důležité, jaké počasí nastávající zima přinese. Při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti záleží nejen na množství sněhové nadílky, ale například i na výši teplot či počtu dní, kdy vzniká náledí. Právě jeho odstraňování je technicky velmi náročné, sdělil v zastoupení tiskové mluvčí vsetínské radnice Jiří Žůrek.

Kromě techniky se v TS připravují na zimu i v oblasti zásobování posypovým materiálem. „Máme již naskladněno 213 tun soli a 400 tun inertního materiálu. Dalších 400 tun inertního posypu je ještě objednáno,“ uvedl ředitel TS Josef Stejskal.

Během zimy se budou TS starat o 197 kilometrů komunikací, z nichž je 107 kilometrů chodníků, a také o více než 54 tisíc čtverečných metrů veřejných ploch. Mezi ně patří například veřejné parkoviště u obchodního komplexu na Sychrově, parkoviště u OD Jednota či chodníky a prostranství kolem Smetanovy obchodní galerie, které jsou ve vlastnictví města. „Nově se budeme starat například také o některé příjezdové komunikace a chodníky k základním a mateřským školám,“ uvedl Stejskal, podle jehož slov samotné TS zajišťují úklid asi 70 procent komunikací, 30 procent připadá na subdodavatelské firmy.

Stejně jako uplynulou zimu budou pracovníci TS kromě silnic a chodníků zajišťovat také úklid 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi 25 mostů a lávek. V ulicích tak instalují v následujících dnech více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány,“ pokračoval ředitel TS.
Snahou TS bude také zajistit ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům.
„Oproti loňským deseti pracovníkům veřejně prospěšných prací budeme mít letos na ruční čistění o tři lidi více,“ informoval dále Stejskal s tím, že využívána bude i čtyřkolka, kterou TS pořídí v průběhu listopadu za přibližně 450 tisíc korun. „Můžeme ji využít při udržování schůdnosti, protože má menší rozměr než multikára a lze jí využít i na užší chodníky. Zároveň ji použijeme k čištění autobusových zastávek a přístupu k přechodům pro chodce. Bonusem bude její možné využití pro výrobu běžkařské stopy na cyklostezce,“ vysvětlil ředitel TS a dodal, že v letním období bude součástí výbavy čtyřkolky infraset na opravy výtluků.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín