Talentované děti mohou získat od města finanční podporu

13.04.2022 11:07

OTROKOVICE - Do 24. dubna mohou nadané děti a mládež zažádat otrokovickou radnici o grant, který podpoří jejich výjimečný talent. „V letošním rozpočtu města je opětovně pro tento účel vyčleněno 100 tisíc korun. V loňském roce bylo na radnici doručeno devět žádostí. Šesti z nich radnice vyhověla. Finanční podpora byla přidělena nadaným hráčům na housle a klavír. V oblasti sportu šlo o podporu jednotlivců v oblasti jezdectví (drezura a parkur), házené, fotbalu a gymnastického aerobiku,“ uvedla Lenka Vaculová, tisková mluvčí otrokovické radnice.

Zájemci mohou zasílat své žádosti na adresu Městského úřadu Otrokovice do 24. dubna. „Granty jsou určeny občanům našeho města ve věku do 23 let, kteří jsou vynikajícími žáky nebo studenty základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy nebo jsou vynikajícími sportovci či umělci a prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých, sportovních nebo uměleckých výsledků,“ vyjmenovala vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.

Grant je poskytován v maximální výši 20 tisíc korun na jednotlivého příjemce. O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do konce května. O poskytnutí grantů rozhoduje Rada města Otrokovice.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice