Také Vsetín bude uklízet Česko

01.04.2022 14:55

VSETÍN -Také letos se Vsetíňané zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko, která si klade za cíl zbavit naše okolí odpadků a nepořádku. Organizace se ujali hned tři pořadatelé, a to základní škola Trávníky za spolupráce dalších škol, základní škola Sychrov, Vsetínské fórum, ale i vsetínská radnice.
Na první dubnový den si úklid naplánovala ZŠ Sychrov ve spolupráci se svým žákovským parlamentem a nazvala ji Ukliďme Sychrov. „V první vyučovací hodině se ve škole budeme věnovat osvětě v oblasti ekologie a odpadů, pak žáci všech tříd vyrazí spolu s učiteli ven a po skupinách budou uklízet jednotlivé části sídliště,“ přiblížil plán sychrovské školy zástupce ředitelky Jiří Švehlík.
Rozsáhlejší úklidovou akci nazvanou Proti proudu Bečvy, která proběhne v pondělí 4. dubna, organizuje ZŠ Trávníky. Školy ležící na březích řeky Bečvy od Vsetína po Velké Karlovice budou čistit přidělené úseky podél toku. Svoz odpadu zajistí až po Hovězí město Vsetín, dále pak Povodí Moravy. „Kromě naší školy se do úklidu zapojí také vsetínské základní školy Luh a Integra, dále pak školy z obcí podél Bečvy směrem na Velké Karlovice,“ uvedla Andrea Chrobáková ze ZŠ Trávníky.
„Těší mě, že je o tuto akci, která přinese zlepšení prostředí, v němž žijeme, takový zájem. Město ji samozřejmě podpoří, a to prostřednictvím svých technických služeb, zajištěním svozu a likvidace sesbíraného odpadu,“ sdělil místostarosta Pavel Bartoň, který má v gesci oblast životního prostředí. 
Kromě úklidu má tato akce podle pořadatelů ještě řadu dalších akcentů: děti jsou vedeny k praktické ochraně přírody, ke spolupráci a k formování sounáležitosti k prostředí, v němž žijí, posilují týmového ducha třídních kolektivů a v neposlední řadě se také motivují k dobrovolnické činnosti a objevují její smysluplnost. „Úklidová akce také rozvíjí spolupráci mezi jednotlivými školami, přináší společný cíl a vědomí, že na určité věci nejsme sami,“ řekla Andrea Chrobáková s tím, že přáním organizátorů je, aby bylo možné v příštích letech na společném úklidu opět participovat a možná tak i založit novou tradici, která přinese prospěch všem – krajině i lidem v ní.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Vsetín