Také v Kroměříži se 12. dubna otvírají pro část žáků školy a školky

10.04.2021 08:32

KROMĚŘÍŽ - Základní a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž, zahájí v pondělí 12. dubna výuku. Návrat do školních lavic se však netýká všech žáků a dětí.
„K prezenční výuce se vracejí prozatím žáci prvního stupně základních škol a v případě školek předškoláci. Jedná se o děti, pro něž je distanční výuka nejproblematičtější a je třeba je tedy vrátit do alespoň zčásti běžného provozu jako první. Věřím, že epidemická situace umožní v co nejkratší době návrat do školských zařízení i starším žákům a nejmenším dětem,“ řekl starosta města Jaroslav Němec.
Do základních škol se vracejí všichni žáci prvního stupně, budou se ovšem střídat ve dvou skupinách po týdnu. Každé z dětí bude tedy jeden týden ve škole a jeden týden se bude vzdělávat distančním způsobem z domu. Informace o rozdělení dětí do skupin dostanou rodiče od školy, kterou jejich dítě navštěvuje, nebo je najdou na webových stránkách příslušné školy.
„Žáci druhého stupně základních škol se mohou účastnit pouze skupinových konzultací v počtu maximálně šesti žáků, tato možnost však platí pouze pro žáky ohrožené školním neúspěchem a pro deváťáky v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. V provozu budou také družiny a školní jídelny, děti však musí zůstat ve stejných skupinách jako při samotné výuce,“ sd+ělil Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.

Od pondělí 12. dubna se otvírají i mateřské školy zřizované městem, mohou je navštěvovat pouze děti účastnící se povinného předškolního vzdělávání. K dispozici jsou také dětem zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, kroměřížské nemocnice, sociálních služeb či učitelů. Ty se vrátí do svých kmenových škol.
„V jednotlivých školských zařízeních je třeba dodržovat hygienická pravidla a nařízení. K nim patří také pravidelné povinné testování dětí dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy na covid-19 přímo v jednotlivých školách. Školy již mají testovací sady k dispozici. Jedná se o testy, při nichž se vzorky odebírají z přední části nosu. Děti si budou provádět testy samy, případně jim s testováním může - v odůvodněném případě - pomoci zákonný zástupce,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.
Testovat se nemusí ti žáci, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění covid-19 a mají o tom potvrzení. Pokud rodiče odmítnou testování svého dítěte, to se nebude moct účastnit prezenční výuky a bude se nadále vzdělávat po dohodě se školou formou domácího samostudia.
Ve školách je třeba dodržovat i další pravidla. Nevyučuje se hudební a tělesná výchova. „Zaměstnanci musí používat respirátory, žáci základních škol zdravotnické obličejové masky, tedy roušky splňující standardy stanovené ministerstvem zdravotnictví, děti v mateřských školách nemusí používat ochranu úst a nosu,“ doplnil vedoucí radničního odboru školství Jiří Pánek. Ve třídách je třeba větrat minimálně jedenkrát za 30 minut, doporučuje se venkovní výuka, samozřejmostí je dodržování hygieny rukou a používání desinfekce.

Více informací a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdou zájemci na webu ministerstva školství mládeže a tělovýchovy https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž