Systém „třikrát a dost“ již funguje

23.09.2022 08:19

VSETÍN - Stále častější žádosti o prodlužování smluv od nájemníků městských bytů se již řídí systémem „třikrát a dost“. „Individuální přístup ke každému nájemníkovi a k jeho historii bydlení v městském bytovém fondu zavedl odbor sociálních věcí vsetínské radnice pod vedením místostarostky Simony Hlaváčové. Nová pravidla již fungují a rada města dle nich jednoduše hodnotí, zda má žadateli smlouvu prodloužit či nikoli,“ uvedla Jana Raszková, vsetínská tisková mluvčí.
S bezproblémovými nájemníky dosud město prodlužovalo platnost nájemních smluv zpravidla o rok, ovšem v době pandemie, kdy z důvodu protiepidemických opatření a karantén nebylo možné realizovat fyzické kontroly bytů, se morálka nájemníků zhoršila, a legislativa, kdy je právo zpravidla na straně nájemníků, byla mnohdy zneužívána. 
„Nejen z těchto důvodů jsme přistoupili s odborem sociálních věcí a s dalšími odborníky ke změnám v nastavení systému dodržování pravidel nájemníků. Chceme předcházet devastaci bytového fondu nebo nedodržování domovního řádu a řešit porušení v různých oblastech, pokud možno, v co nejkratší době, což nový systém umožňuje,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová, která má bytovou problematiku ve své gesci.
„Někteří nájemníci dosavadní systém zneužívali. Záměrně například hradili dluh na nájemném až těsně před schválením další nájemní smlouvy, potom zase dlouhodobě neplatili. Nový, pružnější přístup těmto nešvarům zabrání,“ uvedl starosta Jiří Růžička.
„V praxi to znamená jediné – každý případ je posuzován individuálně také s ohledem na platební morálku, přístup nájemníka k údržbě bytu a chování vůči sousedům. Na základě těchto skutečností je následně rozhodnuto o prodloužení či neprodloužení nájemní smlouvy. A tak, například i když nájemník na poslední chvíli nedostatky odstraní, může dojít k ukončení nájmu. Na základě tohoto nového přístupu již dva nájemníci byt opustili a desítkám byly smlouvy prodlouženy pouze na tři měsíce,“ vysvětlila místostarostka Hlaváčová. „V současné době činí dluh obyvatel městských bytů na nájemném, službách a ostatních poplatcích více než 230 tisíc korun,“ dodala.
Vsetín má 539 obecních bytů, z toho je 35 tzv. startovacích a 258 bytů zvláštního určení, které obývají především senioři. Jejich přidělování má svá specifická pravidla, které schválila Rada města Vsetína.   
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Vsetín
Ilustrační foto: Archiv SNZ