Strážníci městské policie posilují kontroly zlínských hřbitovů

28.10.2021 12:15

ZLÍN - Tak jako každý rok, i letos posiluje Městská policie Zlín v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých kontroly na zlínských hřbitovech. Od tohoto týdne tak strážníci denně zajíždí nejen na Lesní hřbitov, ale nevynechávají ani místa posledního odpočinku v dalších částech města. Zvýšené kontroly pak budou pokračovat přes samotný svátek zesnulých i po dobu dalších dvou týdnů.
„Během dnů, kdy se letos předpokládá největší nápor návštěvníků, tedy zejména na Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na čtvrtek 28. října, a pak o víkendu30. – 31. října 2021, realizuje MP Zlín dopravně bezpečnostní opatření. V jeho rámci budou strážníci společně s kolegy z republikové policie dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a v případě potřeby jej usměrňovat?“ informoval zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.
„Naší prioritou přitom bude zajištění bezpečného průjezdu vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Apeluji proto na motorizované návštěvníky Lesního hřbitova, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených a byli ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním účastníkům silničního provozu,“ uvedl k dopravně bezpečnostnímu opatření ředitel MP Zlín Milan Kladníček.
Městská policie vyzývá veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy zejména Lesního hřbitova soukromými vozidly a raději přednostně využila rozšířených služeb MHD (více informací naleznete zde). Návštěvníky pietních míst upozorňuje,  aby věnovali zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.
„V žádném případě neponechávejte v zaparkovaných automobilech cenné nebo zdánlivě cenné předměty, při údržbě hrobů neodkládejte tašky s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí na místa, kde je nebudete mít pod přímou kontrolou, vyhýbejte se opuštěným místům a k návštěvě hřbitovů raději zvolte takovou denní dobu, kdy se zde budou pohybovat i další lidé,“ dodal závěrem ředitel Kladníček.

Vlastimil Langer

Zdroj: Městská policie Zlín

Ilustrační foto: Vlastimil Langer