Strážníci městské policie opět posílí kontroly zlínských hřbitovů

27.10.2022 15:21

ZLÍN - Tak jako každý rok, i letos posiluje Městská policie Zlín v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých kontroly na zlínských hřbitovech. Od tohoto týdne tak budou strážníci denně zajíždět nejen na Lesní hřbitov, ale nevynechají ani místa posledního odpočinku v dalších částech města. Zvýšené kontroly budou pokračovat přes samotný svátek zesnulých i po dobu dalších dvou týdnů.
„Během dnů, kdy se letos předpokládá největší nápor návštěvníků, tedy zejména na Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na pátek 28. října, a o navazujícím víkendu 29. – 30. října, bude MP Zlín realizovat dopravně bezpečnostní opatření. V jeho rámci budou strážníci společně s kolegy z republikové policie dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a v případě potřeby jej usměrňovat,“ uvedl Pavel Janík, zástupce ředitele zlínské městské policie.
„Naší prioritou přitom bude zajištění bezpečného průjezdu vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Apeluji proto na motorizované návštěvníky Lesního hřbitova, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených a byli ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním účastníkům silničního provozu,“ zdůraznil k dopravně bezpečnostnímu opatření ředitel MP Zlín Milan Kladníček.
Z tohoto důvodu vyzývá městská policie veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy zejména Lesního hřbitova soukromými vozidly a raději přednostně využila rozšířených služeb MHD.
Městská policie Zlín dále upozorňuje návštěvníky pietních míst, aby věnovali zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. „V žádném případě neponechávejte v zaparkovaných automobilech cenné nebo zdánlivě cenné předměty. Při údržbě hrobů neodkládejte tašky s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí na místa, kde je nebudete mít pod přímou kontrolou, vyhýbejte se opuštěným místům a k návštěvě hřbitovů raději zvolte takovou denní dobu, kdy se zde budou pohybovat i další lidé,“ doporučil závěrem ředitel Milan Kladníček.

Vlastimil Langer

Zdroj: Městská policie Zlín

Ilustrační foto: Archiv SNZ