Strategická průmyslová zóna Holešov je stále otevřena novým investičním příležitostem

16.08.2021 07:10

HOLEŠOV - Strategická průmyslová zóna Holešov (SPZH), která první investory přivítala již v roce 2009, je jednou z největších rozvojových ploch na území Česka. Hlavní výhodou je především fakt, že je plně připravena na vstup nových investorů, a to díky připravené potřebné infrastruktuře. Nově vstupující firmy, které chtějí v zóně začít, nebo rozšířit své podnikání, jsou stále vítány.
„Výstavbě a rozběhnutí podnikání ve Strategické průmyslové zóně Holešov nic nebrání, firmám s potřebnou administrací dokáže zóna pomoci. Neméně důležitou přidanou hodnotou je také to, že díky zapojujícím se firmám dochází k postupnému rozvoji zaměstnanosti a konkurenceschopnosti nejen na Kroměřížsku, ale v rámci celého Zlínského kraje,“ uvedla Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva SPZH .
Zásadní je závazek Zlínského kraje jako správce zóny k udržení etického a ekologicky nezávadného způsobu podnikání u všech stávajících i nově vstupujících firem. Strategická průmyslová zóna Holešov totiž nepodporuje aktivity ani firmy, které znečišťují či přímo ohrožují životní prostředí. V rámci spolupráce je vždy přihlíženo k tomu, aby vstupující firmy svými výrobními aktivitami nijak neohrožovaly okolní prostředí ani životní prostředí obecně.
Velmi významným tématem jsou v tomto případě spodní vody. Veškerá aktuální i plánovaná výstavba ve SPZH podléhá přísné kontrole, díky které se lidé žijící v bezprostřední blízkosti zóny nemusí obávat jakéhokoli negativního dopadu na kvalitu půdy či prostředí jako celku.
„Nově vstupující firmy si mohou vybrat z mnoha dostupných pozemků o různých výměrách – nabízíme jim parcely o velikosti 0,5 až 100 hektarů. Celkově je pro ně připravena plocha o výměře zhruba 190 hektarů. Největší poptávku přitom vnímáme od firem ze Zlínského kraje, které se ve SPZH rozhodly rozšířit své výrobní závody,“ doplnila Lucie Pluhařová.

Strategická průmyslová zóna Holešov je projektem Zlínského kraje za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zóna nabízí investorům kvalitní zázemí. Nespornou výhodou je vedle rozlohy a infrastrukturní vybavenosti snadná dopravní dostupnost a potenciál kvalifikovaných lidských zdrojů.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj