Starostou Vsetína byl zvolen Jiří Čunek, místostarosty Pavel Bartoň, Petr Kudlík a Jiří Růžička

25.10.2022 09:22

VSETÍN - Vsetínští zastupitelé zvolili v pondělí 24. října na ustavujícím zasedání nové vedení města pro nadcházející čtyřletý volební cyklus. „Starostou se stal Jiří Čunek (KDU-ČSL), který bude funkci vykonávat jako neuvolněný. Statutárním místostarostou, který bude starostu zastupovat v době nepřítomnosti, je Pavel Bartoň (ANO 2011), dalšími místostarosty jsou Petr Kudlík (ANO 2011) a Jiří Růžička (KDU-ČSL),“ uvedla Jana Raszková, vsetínská tisková mluvčí.
Priority města na další čtyři roky jsou podle slov starosty Jiřího Čunka jasně určeny. Souvisí s rekonstrukcí vlakového nádraží, která byla Správou železnic zahájena na konci loňského roku a město na ni navazuje stavebními úpravami v přednádražním a zanádražním prostoru.
„Tuto akci nesmíme omezit a musíme brát v potaz také energetickou krizi. Musíme udělat vše pro to, aby tato investice prošla, a abychom v rámci úspor omezovali co nejméně zejména neziskové a mládežnické organizace. Musíme hledat, kde budeme šetřit. Na investicích a na mládeži šetřit nechceme a všude jinde budeme úspory hledat a bude to boj," řekl Jiří Čunek.
Ustavující zastupitelstvo v duchu koaliční smlouvy zvolilo také sedmičlennou radu města, která bude pracovat ve složení: Jiří Čunek(KDU-ČSL), Pavel Bartoň (ANO 2011), Petr Kudlík(ANO 2011), Martina Hovořáková(ANO 2011), Jiří Růžička(KDU-ČSL), Roman Kalabus (ODS) a Martin Metelka(Nestraníci).
„Co se týká rozdělení gescí, Jiří Čunek bude mít na starost finanční a krizové řízení a také odbor vnitřní správy. Pavel Bartoň bude řídit oblasti školství, sportu, kultury a odbor správních agend. Jiří Růžička bude míst v gesci investice, správu majetku, strategický rozvoj, sociální a zdravotní oblast a správu bytového fondu. Petr Kudlík bude mít na starost Technické služby, životní prostředí, dopravu, volný čas a cestovní ruch?“ upřesnila Jana Raszková.
Vsetínské zastupitelstvo čítá 21 členů, nově vzniklá koalice, složená ze stran ANO 2011, KDU-ČSL,Nestraníci, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost, má v zastupitelstvu dvoutřetinovou většinu, tedy celkem 14 mandátů. Jiří Čunekv minulosti zastával post starosty již ve dvou periodách: v letech 1998 – 2007a 2014 – 2017.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Vsetín