Starokatolická církev vysvětí svého nového biskupa

31.03.2017 14:21

PRAHA -  Novým biskupem české starokatolické církve bude v sobotu 1. dubna v bazilice sv. Markéty v Břevnovském arciopatství vysvěcen Pavel Benedikt Stránský, který ještě v nedávné době pracoval na Krajském ředitelství Policie ČR ve Zlíně.
„Hlavním světitelem nového biskupa bude utrechtský arcibiskup a předseda mezinárodní starokatolické biskupské konference Joris Vercammen a asistovat bude více než desítka zahraničních biskupů ze starokatolických a anglikánských církví,“ informoval Petr Jan Vinš, Biskupský ordinariát Starokatolické církve v ČR
Nový biskup Pavel Benedikt Stránský se narodil v roce 1978 v Uherském Hradišti. Na jáhna byl vysvěcen biskupem Dušanem Hejbalem, svým předchůdcem v biskupském úřadě, v roce 2001, na kněze o dva roky později. Řadu let působil jako duchovní správce ve Zlíně, ve farní obci, kterou spoluzaložil. Vedle duchovenské činnosti působil až do svého zvolení také jako policista u kriminální policie. Jako nového biskupa ho zvolili duchovní a laičtí zástupci obcí na 49. synodě Starokatolické církve v ČR 8. dubna 2016. Stane se tak historicky 4. biskupem české starokatolické církve. Starokatolický biskup zůstává v úřadě do okamžiku dosažení kanonického věku 65 let, pak odchází do emeritury. Za své biskupské heslo si Pavel Benedikt Stránský zvolil Ježíšova slova z Janova evangelia: „Nazval jsem vás přáteli“ (J 15, 15).
Starokatolická církev vznikla po roce 1870 z katolíků, kteří odmítli nová dogmata o papežské neomylnosti a univerzálním jurisdikčním primátu římského biskupa, která vyhlásil 1. vatikánský koncil. Starokatolická církev si zachovává katolickou liturgii, nauku a strukturu, je však demokraticky organizovaná a v některých otázkách zaujímá liberálnější stanoviska – například neukládá duchovním povinný celibát nebo umožňuje jáhenské svěcení i ženám.
„Na našem území historicky působila především mezi německy mluvícím obyvatelstvem, po roce 1945 z české menšiny, sdružené kolem pražské obce, vznikl zárodek současné církevní struktury. Nový rozkvět starokatolická církev zažila po roce 1989, kdy byla a zůstává jednou z mála tradičních křesťanských církví, které početně rostou. Sídlo biskupa je v Praze, mimo Prahu působí starokatolická církev ještě ve 20 dalších českých a moravských městech. Díky vzájemnému uznání spadají do jurisdikce české starokatolické církve také příslušníci anglikánské církve na našem území,“ přiblížil Petr Jan Vinš.

Vlastimil Langer

Nový biskup P. B. Stránský a jeho znak. Foto: Biskupský ordinariát Starokatolické církve v ČR