Soutěž prověřila povědomí dětí a studentů o kybernetické bezpečnosti

22.05.2021 08:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nejúspěšnější řešitele krajského kola soutěže Kraje pro bezpečný internet ocenili ve čtvrtek 20. května ve Zlíně krajská radní pro školství Zuzana Fišerová společně s radním pro digitalizaci, mládež a sport Jiřím Jarošem.
„První místo získal Matyáš Matějík ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, který zároveň postupuje do národního kola konaného on line formou 10.-13. června. Druhou příčku obsadil Dominik Rajník z Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, třetí místo vybojoval Jiří Dufka ze stejné školy jako vítěz  a na čtvrtém místě  se umístil Radek Kašík ze Střední školy oděvní a služeb Vizovice,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Vývoj informačních a komunikačních technologií jde dopředu závratnou rychlostí a přináší obrovské možnosti rozvoje ve většině oborů, ale samozřejmě také s tím spojená rizika. Je proto potřeba, aby se mladí lidé učili tyto komunikační nástroje užívat efektivně a zároveň s vědomím všech úskalí, která s sebou nesou, děkujeme proto také rodičům a učitelům, že se této problematice věnují,“ řekla radní Zuzana Fišerová, zodpovědní za školství a kulturu.
„Dynamický rozvoj digitalizace, umělé inteligence a ICT technologií je jednou z hlavních rozvojových priorit Zlínského kraje. Je však třeba vnímat všechny souvislosti včetně možností zneužití. Kraje pro bezpečný internet je projekt realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky, jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence. Cílovou skupinou jsou děti a studenti, rodiče a dospělí, pedagogičtí pracovníci, policisté, sociální pracovníci a senioři,“ podpořil její názor Jiří Jaroš.
Do projektu, který úzce spolupracuje s Policií ČR (na základě dohody uzavřené mezi Radou Asociace krajů ČR a Policejním prezidiem v dubnu 2018), je momentálně zapojeno 12 krajů.
Zlínský kraj se projektu účastní už od roku 2013 a podporuje ho organizačně i metodicky.
Firmy, které jsou partnerem akce, věnovaly ceny nejen pro nejúspěšnější řešitele, ale také pro další vylosované účastníky obou věkových kategorií (8 – 12 let a 13 a více let). Letos se do soutěže ve Zlínském kraji zapojilo šest set žáků a studentů.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj