Souhrn kriminality na Uherskohradišťsku za rok 2022, vzrostla zejména kyberkriminalita.

27.01.2023 08:16

UHERSKOHRADIŠŤSKO - Policisté v okrese Uherské Hradiště řešili v loňském roce 1348 (předloni 928) spáchaných trestných činů. Z tohoto počtu byla objasněna více než polovina a to 864 (64%) případů. Na jeden kalendářní den tak připadá 3,6 skutků a na měsíc 112 skutků. Oproti roku 2021  zaznamenali loni nárůst kriminality o 420 skutků z celkového počtu spáchaných trestných činů.
Násilných trestných činů bylo150 (předloni 112). Mezi ně patří např. loupeže (5), vydírání (11), nebezpečné vyhrožování (16), ale i úmyslné ublížení na zdraví (78), porušování domovní svobody (21) atd..
„Majetkových trestných činů jsme na Uherskohradišťsku v roce 2022 vyšetřovali celkem 245 (předloni 252). Toto číslo zahrnuje vloupání (např. do vozidel 18, rodinných domů 11, ostatní objekty 40 atd.), kapesní krádeže (11), krádeže aut (10), jízdních kol (23), v obchodech (53).
Číslo 115 patří k hospodářským trestným činům. V roce 2021 jich bylo 124. Vyšetřovatelům se minulý rok podařilo objasnit více než polovinu případů z celkového počtu. Nejčastěji se jednalo o podvody (11), úvěrové podvody (26), zpronevěry (8), podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění (5), dále zkrácení daně, padělání a pozměnění veřejné listiny, neodvedení daně a další. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a velmi složité,“ sdělila Milena Šabatová, policejní mluvčí.
Mravnostních trestných činů se šetřilo 27 případů stejně jako předloni. Jednalo se např. o znásilnění (5), pohlavní zneužívání (9), ale také např. zneužití dítěte k výrobě pornografie. Policisté zabývající se drogovou problematikou řešili 38 trestných činů (předloni 30). Ty se týkaly jak výroby, tak i distribuce pervitinu a marihuany včetně jejího pěstování. 
Za zmínku stojí i obecná kriminalita, kde nejvíce případů zahrnuje trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (155), zanedbání povinné výživy (53), sprejerství (49), výtržnictví (15) a maření výkonu úředního rozhodnutí (103).
„V uplynulém roce jsme zaznamenali velký nárůst kyberkriminality. Evidujeme desítky těchto případů. Zde figurují trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, dále neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ale také podvod,“ dodala policistka.  
Počet přestupků dosáhl na číslo 13 643 (předloni 13 335). Mezi nejčastější přestupková jednání patřily krádeže, přestupky proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití, ale také  přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, kterých bylo téměř deset tisíc.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Policie Zlínského kraje