Smrky na Mariánském náměstí čeká tahová zkouška

02.05.2022 08:41

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Dva smrky na Mariánském náměstí budou v průběhu prvního květnového týdne podrobeny tahové zkoušce.
„V únoru letošního roku bylo provedeno vizuální hodnocení zdravotního stavu dvou stříbrných smrků rostoucích na Mariánském náměstí. Důvodem pro objednání znaleckého posudku byl zhoršený zdravotní stav jednoho ze stromů. Posudek zpracoval znalec z oboru ochrana přírody se specializací na hodnocení stavu stromů. Výsledkem bylo doporučení provedení tahové zkoušky k ověření provozní bezpečnost stromů. Jedná se o přístrojovou metodu, kterou je testována odolnost stromů proti zlomu i vývratu,“ uvedl Jan Pášma, tiskový mluvčí hradišťské radnice.
Princip zkoušky spočívá ve zjištění mechanického chování stromu při zátěži vyvíjené pomocí navijáku za současného měření mechanických změn při statickém zatížení stromu. Reakce stromu na toto zatížení se zaznamenává několika citlivými přístroji a následně je zpracován výpočet skutečné odolnosti stromu proti vyvrácení nebo zlomení kmene. Tato metoda je využívána pro ověření provozní bezpečnosti stromů rostoucích na místech s vysokou frekvencí pohybu osob.
„V případě, že se prokáže bezpečnost stromů, pak budou navržena další opatření spočívající např. v ošetření stromů nebo zlepšení stanovištních podmínek,“ dodal tiskový mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště