Slunce, voda, vzduch a francovka ALPA

19.03.2022 07:49

ZLÍN – Nová výstava v galerii G18 s názvem Modrý a silný. Příběh značky ALPA a Lea Heilbrunna odkrývá kořeny idejí a předobrazů reklamní strategie podniku ALPA, které dokázala využít k budování své identity. Upozorní také na velký podíl reklamního výtvarníka Lea Heilbrunna na podobě značky, který byl zásadní a do velké míry určoval vysokou úroveň marketingové komunikace firmy.
„Chtěli jsme výstavou upozornit na značku jako na svého druhu kulturní památku, která je podobně jako umělecké dílo závislá na silných tvůrčích osobnostech a dobrém řemesle. Navíc je to pokus umožnit divákům alespoň trošku nahlédnout do spletité sítě dobové i do dnešních dnů zděděné obraznosti, v jejíchž vazbách se musí každá úspěšná značka zorientovat,“ řekla kurátorka výstavy Helena Maňasová Hradská.
Výstava je stručným shrnutím dílčího výzkumu reklamních prostředků meziválečné značky ALPA z pohledu vizuálních studií a dějin marketingu. Hlavním záměrem výstavy je poukázat na širokou a pestrou škálu zdrojů, ideologií a předobrazů, které prodejní strategie značky dokázala využít k budování identity. Účast reklamního výtvarníka Lea Heilbrunna na budování této identity byla zásadní a do velké míry určovala vysokou úroveň marketingové komunikace firmy, pro niž se v té době stala značka ALPA doslova legendárním příkladem dobré reklamy „vyššího stylu“.
„Univerzitní Galerie G18 jeurčena výuce studentů ateliéru Arts Management. Oproti standardnímu tréninku studentů v oblasti výstavnictví, produkce, kulturní propagace, se právě tato výstava snaží poskytnout jim příležitost pochopit sbírkový exponát v širokém obrazovém kontextu, který přesahuje vymezené období i médium. Výstava tak materiál záměrně konfrontuje s pohledem diváka formovaným současností,“ sdělila tisková mluvčí univerzity Petra Svěráková.
Za tímto účelem byli přizvání studenti 5. ročníku ateliéru Grafického designu pod vedením A. Pavla Nogy, aby doplnili dobový materiál vlastními parafrázemi, ironickým komentářem či revizí prezentované „meziválečné“ identity značky ALPA.
„Materiál na výstavě prezentovaný je tedy mediálně pestrý a tematicky koncentrovaný na témata zdraví, síly a sportu a jejich vizualizace prostředky reklamního grafického designu,“ dodala kurátorka výstavy Helena Maňasová Hradská.
Zásadním významem pro podnik ALPA bylo také zapojení dobového ambasadora, zápasníka Gustava Frištenského, který propagoval značku jakožto klíč svého sportovního úspěchu. Přímo na místě si tak mohou návštěvníci vyzkoušet zápas v páce nebo tzv. plakýtní účinkoměr, kterým se zkoušelo, jak mocný účinek mají reklamní plakáty na prostého člověka.
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 13 do 18 hodin a potrvá do 28. dubna.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně