Slavnostnímu udílení cen na Pražském hradě vévodil Zlínský kraj. Do regionu míří šest ocenění

07.10.2021 07:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ceny Opera Civitatem 2021 a Ceny Jože Plečnika 2021 byly v pondělí 4. října slavnostně předány ve Španělském sále Pražského hradu. Stalo se tak v rámci bilančního projektu Naše město 1991–2021. Do Zlínského kraje putovalo 6 ocenění.

„Mám radost, když vidím v plejádě laureátů hned šest osobností z našeho kraje. Velmi si vážím jejich práce a úsilí, kterými reprezentují náš region. Počet ocenění potvrzuje, že Zlínský kraj je místem pracovitých, houževnatých a talentovaných lidí. Všem ještě jednou gratuluji,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Ze Zlínského kraje získaly Cenu Opera Civitatem Kunovice, kterou v Praze z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše převzal starosta města Pavel Vardan. Cenu Jože Plečnika obdrželi umělecký truhlář a řezbář Luděk Dvořák, architekt Karel Janča, starosta Holešova Rudolf Seifert, propagátorka UNESCO Eva Nováková z Kroměříže a zachránkyně barokního hřbitova ve Střílkách Marie Skřítková. Za obě oceněné, které se slavnostního večera nemohly zúčastnit, převzala cenu vedoucí Odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje Romana Habartová.
Luděk Dvořák, Rožnov pod Radhoštěm, umělecký truhlář a řezbář. Je aktivním propagátorem a realizátorem tradičních řemesel celorepublikově i v zahraničí  (např. barevnost Libušína, Hostýn, zámek Kroměříž, Luhačovice – Jurkovičův dům, Sluneční lázně).
Ing. arch. Karel Janča, Zlín, architekt. Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, do roku 1991 byl zaměstnán ve firmě Stavoprojekt Brno. Poté se vrátil do rodného Rožnova pod Radhoštěm, kde založil soukromou praxi, kterou doposud vede. V současné době se jako generální projektant podílí na vzniku nového areálu Kolibiska Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
MUDr. Eva Nováková, Kroměříž, propagátorka UNESCO. Eva Nováková patří k nejvýznamnějším osobnostem kulturního a společenského dění nejenom v Kroměříži. Jak zápis kroměřížských památek na listinu UNESCO v roce 1998, tak i její aktivity na poli pořádání mezinárodních konferencí či festivalů mají význam pro celý Zlínský kraj.
Rudolf Seifert, Holešov, starosta města Holešova. V jeho kompetenci jsou kultura a památky, školství, investice, sociální oblast, dotace, rozvoj, mikroregion a propagace města. V posledních třiceti letech osobně prosazoval a organizoval základní investiční a rozvojové aktivity města. Má hlavní zásluhu na tom, že město Holešov v roce 2005 odkoupilo od restituentů rozpadající se zámek se zahradou a započalo s velkorysou rekonstrukcí tohoto areálu.
Marie Skřítková, Střílky, zachránkyně barokního hřbitova ve Střílkách. Marie Skřítková byla dlouhá léta předsedkyní Sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách. Téměř 20 let usilovala o obnovu stříleckého barokního hřbitova, vedla sdružení, iniciovala zviditelňování Střílek,  památek, získávala nové členy, aktivně zajišťovala průvodcovské služby.

S gratulací držitelům obou ocenění se připojila také krajská radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová. „Jsem velmi ráda, že se osobnostem z našeho kraje, které se v posledních desetiletích zásadně podílely na obnově a rozkvětu našich obcí a měst či na záchraně kulturního dědictví, dostalo této významné pocty a zaslouženého uznání. Práce všech oceněných si nesmírně vážím a děkuji jim za ni. Zároveň jim přeji hodně energie a elánu do jejich další činnosti,“ řekla krajská radní.

Ceny Opera Civitatem jsou udělovány městům, která v uplynulých 30 letech realizovala nejkvalitnější a nejprospěšnější soubory veřejných staveb ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků. Jde zejména o nově vybudovaná společenská, sociální, kulturní a sportovní zařízení, stavby občanské vybavenosti, stavby k řešení dopravní infrastruktury, pěších a klidových zón, stavby k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny města, sakrální stavby apod.

Ceny Jože Plečnika jsou udělovány osobnostem z řad architektů, stavitelů, stavebníků, osobností veřejného života – starostů, radních a zastupitelů měst a dalších institucí, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

Projekt Naše město 1991–2021  je pořádán Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj

Pod foto: Cena Jože Plečníka, starosta Kunovic Pavel Vardan s oceněním pro město