Sládkova ulice bude jednosměrkou, shodli se město i občané

14.11.2022 14:29

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice bude instalovat nové dopravní značení v ulici Sládkova, která bude nově jednosměrná. Vozidla tudy projedou jen ve směru z ulice Kotojedská, v opačném směru budou moci jezdit jen cyklisté. Záměr zahrnuje i úpravu parkování, přičemž počet parkovacích míst v ulici zůstane zachován.
„Opatření, se kterým souhlasí i sami obyvatelé Sládkovy ulice, povede ke zvýšení bezpečnosti v lokalitě, zejména při průjezdu křižovatkou s ulicí Gorkého, kde hrozily kolizní situace,“ uvedl místostarosta Karel Holík.
Podle Libora Hájka z odboru občansko-správních agend současná podoba parkování v ulici není v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. „Na oboustranně průjezdné komunikaci by nemělo parkovat žádné auto, pokud tato komunikace není široká alespoň osm metrů, tři metry pro každý směr jízdy a dva na parkování. Místní komunikace ve Sládkově ulici tohle nesplňuje, má šířku jen šest metrů. Zavedení jednosměrného provozu parkování zlegalizuje,“ řekl na setkání s občany Hájek.
Dalším problémem je průjezd zmíněnou křižovatkou s ulicí Gorkého. Vozidla ve směru z Kotojedské ulice až po křižovatku s ulicí Gorkého totiž parkují při levé straně vozovky, od křižovatky s Gorkého po křižovatku s ulicí Zeyerova pak automobily stojí na pravé straně. „Kvůli tomu zde výhled pro projíždějícího řidiče není zdaleka ideální a může se stát dopravní nehoda. Jiné řešení, než zavedení jednosměrky se nenabízí,“ dodal Holík.
„Jednosměrka nám nevadí, pokud zůstanou zachována parkovací místa. Bude tam lepší provoz,“ shrnul názor občanů ze Sládkovy ulice jeden z účastníků setkání. Podle Vlastimila Foltýna z radničního odboru služeb by nové dopravní značení mělo být v ulici instalováno do konce listopadu.
Občané také vyjádřili přání, aby se město v budoucnu pokusilo najít v lokalitě další nová místa pro parkování. „Zpracujeme studii, ze které by případné možnosti na vytvoření nových stání měly vyplynout. Následně s nimi opět seznámíme obyvatele zmíněné lokality,“ uzavřel Holík.
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Kroměříž
Ilustrační foto: Archiv SNZ