Školy ani v létě neosiří, čeká je spousta práce

09.07.2021 13:21

VSETÍN - Se začátkem letních prázdnin se školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město Vsetín, pustila do každoroční běžné údržby, do níž patří například malování či výměna podlahových krytin. Probíhají ale i výrazně náročnější akce.
„Kromě jiných investičních akcí probíhajících v našem městě, panuje o prázdninách čilý pracovní ruch i ve většině škol. Mají totiž naplánovány práce za celkově přibližně 20 milionů korun,“ přiblížil starosta Jiří Růžička.
Základní škola Ohrada pokračuje v další etapě rekonstrukce venkovních sportovišť. Letos přichází na řadu menší z asfaltových hřišť, které nahradí oplocená sportovní plocha z tartanu, na níž budou nalajnována dvě hřiště na badminton a jedno pro volejbal. To vše za 2,3 milionu korun. 
Základní škola na Trávníkách uskuteční hned několik akcí. Proběhne další etapa rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, tentokrát v pavilonech jídelny a tělocvičny i spojovacího krčku mezi nimi za celkem 4,5 milionu korun. Po dokončení prací bude hlavní komplex školy, co se týká rozvodů elektřiny, hotov. Za 300 tisíc korun budou opraveny rozvody vody a kanalizace v učebnovém pavilonu – dojde k výměně tří stoupaček a na ně napojených umývadel a obkladů kolem nich. Celkem 250 tisíc korun si vyžádá oprava střechy tělocvičny a nátěr střechy spojovacího krčku.
Na základní škole v Luhu pokračují v rekonstrukci elektroinstalace a montáži nového osvětlení. Letos přichází na řadu spojovací chodby mezi pavilony, které se dočkají i výměny kazetových podhledů. Tato akce bude stát 800 tisíc korun.
Sychrovská základní škola má na prázdniny připravenu opravu hygienického zařízení v nejvyšším podlaží pavilonu II. stupně za 1,7 milionu korun.
Základní škola Rokytnice finišuje s více než dvacetimilionovým projektem Polytechnika. Kromě toho v ní dojde k rekonstrukci hygienických zařízení v pavilonu I. stupně za celkem 2,1 milionu korun a rekonstrukci nákladního výtahu v pavilonu kuchyně a jídelny za 700 tisíc korun.
Alcedo již zahájilo rekonstrukci hygienického zázemí v severní části budovy, do níž se vchází vedlejším vchodem a sídlí zde rodinné a mateřské centrum a najdete tam i tělocvičny. Tyto práce si vyžádají 3,3 milionu korun. Výměna podlahy za téměř půl milionu korun čeká jednu z tělocvičen, kterou využívají pohybové kroužky.
Mateřská škola Ohrada se během prázdnin dočká nové příjezdové komunikace a zpevněné plochy ve svém areálu. Jejich výstavba si vyžádá 1,3 milionu korun. Mateřinka v Luhu realizuje poslední etapu rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení. Práce v suterénu přijdou na 320 tisíc korun.
Nátěr střechy, svodů, okenních parapetů, výměnu krytů na radiátorech, obnovu mobiliáře na školní zahradě, to celkem za téměř 400 tisíc korun, uskuteční během léta v mateřské škole na Trávníkách.
Celkem 250 tisíc korun si vyžádá výměna krytů radiátorů a stavba nového plůtku v areálu zahrady mateřské školy na Jasence. Mateřská škola Rokytnice realizuje stotisícovou opravu oplocení v horní části areálu. V sychrovské mateřince dochází k výměně krytů radiátorů za téměř půl milionu korun a opravě a očistě fasády. Na tyto práce zde mají připraveno 150 tisíc korun.
Mateřskou školu Na Kopečku čeká oprava dětského hřiště za téměř 300 tisíc korun. Vzniká zde nová zpevněná plocha z pružného gumového granulátu, přibydou herní prvky a umělý kopeček se skluzavkou a tunelem. 
„Prací je na letní prázdniny naplánováno opravdu velké množství. Věřím, že se vše podaří uskutečnit, a děti v září přivítají jejich školy náležitě vylepšené,“ uzavřel místostarosta pro školství Tomáš Pifka.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín