Škody způsobené chráněnými živočichy proplatí kraj

13.06.2021 07:35

ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy proplatí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Krajský úřad Zlínského kraje, zdrojem financí je státní rozpočet. Škody ve výši 1 088 757 korun napáchali bobr evropský a kormorán velký.

„Majiteli rybníků způsobil kormorán velký škody na rybách vyčíslené na 1 081 684 korun. Dalšímu poškozenému proplatíme 7 073 koruny za škody na ovocných stromech způsobené bobrem evropským. Poskytování náhrad škod přispívá k ochraně vybraných zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt ve volné přírodě někdy může působit problémy, ale přesto je důležité tyto živočichy chránit,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.

Na základě zákona č. 115/2000 Sb. se hradí škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na životě či zdraví fyzické osoby, škody na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání, škody na rybách, včelstvech a včelařském zařízení, škody na nesklizených polních plodinách nebo trvalých porostech a dále škody na uzavřených objektech nebo movitých věcech v nich. Za rok 2020 Zlínský kraj proplatil škody v celkové výši 3 202 056 korun.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj