Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - Příluky bylo slavnostně otevřeno

29.09.2023 14:01

ZLÍN - Stavba nového silničního napojení průmyslové zóny v Přílukách je dokončena a v plném provozu. Realizace náročné stavby probíhala ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), vlastníkem silnice I. třídy v ulici Vizovická.

„Silniční napojení řeší nové přemostění, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytného parkoviště pro motorová vozidla a v neposlední řadě propojení páteřní cyklotrasy. Cílem celé stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ popsal primátor Jiří Korec.

Nové silniční napojení bylo posunuto na západní okraj průmyslové zóny, dále od obytné zóny místní části Příluky. Na silnici I. třídy vznikl odbočovací pruh, jehož výstavbu provádělo a financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nová mostní konstrukce pak byla stavbou města Zlína, která vede nad železniční tratí a řekou Dřevnicí a ústí okružní křižovatkou na místní komunikaci v ulici Cecilka. Od této křižovatky je vybudován sjezd k záchytnému parkovišti (tzv. P+R). Záchytné parkoviště s kapacitou 136 míst má sloužit jako přestupný bod na veřejnou dopravu pro cestování dále do centra města. V rámci parkoviště jsou k dispozici cyklistům stojany na kola. Stávající most, který byl již v nevyhovujícím technickém stavu, byl nahrazený lávkou pro pěší a cyklisty. Nová lávka zajistí plynulou návaznost stávajících cyklostezek.

 „Nové silniční napojení bylo velkou a náročnou dopravní stavbou, a to nejen z hlediska technického, ale také co se týče jeho financování. Stavba nového silničního napojení, včetně vybudování záchytného parkoviště, stála přibližně 250 mil. korun včetně DPH. Stavba se částečně financovala prostřednictvím dotačních titulů ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ sdělil náměstek primátora Michal Čížek.

Oba projekty byly spolufinancovány z evropských peněz prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkově šlo o dotaci více než 31 milionů korun. „Zlín je jedním z našich nejvýznamnějších partnerů. Má zkušený projektový tým a spolupráce je výborná. Mám radost, že i těmto projektům mohl IROP významně pomoct, stejně jako z toho, že i moji kolegové dojíždějící do Zlína budou mít další možnost parkování mimo centrum,“ řekla Lenka Kolářová, ředitelka zlínské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP administruje.

Město Zlín realizovalo už devatenáct úspěšných projektů, které IROP podpořil. Celková výše podpory tak už přesáhla 297 milionů korun.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína