Silnici z Rožnova do Vidče zabezpečila opěrná zeď a svodidla

02.12.2023 07:43

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Stabilizace silnice, která vede ve svahu mezi Rožnovem pod Radhoštěm a obcí Vidče, byla cílem rekonstrukce a výstavby opěrné zdi a záchytného systému v délce asi 100 metrů. Stavba za více než 10 milionů korun byla dokončena ve druhé polovině listopadu a nyní již slouží motoristům.
„Na silnici mezi Rožnovem pod Radhoštěm a obcí Vidče Ředitelství silnic Zlínského kraje v tomto roce obnovovalo záchytný systém a stavebně upravovalo opěrnou zeď a odvodnění, aby bylo těleso komunikace ve svahu náležitě stabilizováno. Celková délka upraveného úseku silnice je 100 metrů.
Nově realizované řešení záchytného systému v místě původních pilot a opěrné zdi respektovalo prostorové možnosti lokality, ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury a navazuje na původní umístění,“ informoval Vojtěch Cekota, tiskový pracovník ŘSZK.

Stavební práce a dopravní omezení zde začaly v polovině srpna. „Dokončená investice na silnici vedoucí do Vidče patří mezi stavební akce, kterými zabezpečujeme silniční tělesa proti vznikajícím terénním sesuvům a následným prasklinám a deformacím vozovek. Tyto poruchy flyšových vrstev se v našem kraji vyskytují častěji než v jiných částech republiky. Stavbu podobného charakteru i ceny aktuálně dokončujeme také na silnici mezi Tučapy a Boršicemi na Uherskohradšťsku, rozsáhlejší zabezpečení sesuvu silničního tělesa jsme dokončili před měsícem u Drslavic,“ poznamenal ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Ředitelství silnic Zlínského kraje