Silnice v úseku Želechovice-Paseky se dočká rekonstrukce

24.08.2021 15:32

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo v těchto dnech smlouvu o dílo se zhotovitelskou firmou na rekonstrukci 399 metrů silnice v Želechovicích nad Dřevnicí, v lokalitě Paseky. Práce budou realizovány za částečné uzavírky silnice ještě v tomto roce.
„Silnice bude upravena na jednotnou šířku zpevněné části vozovky 6,0 metru. Na pravé straně bude vozovka lemována nezpevněnou krajnicí z recyklovaného materiálu s umístěním zabezpečovacího zařízení podél potoka, po levé straně vozovky bude vybudována zvýšená betonová obruba. V celé šířce vozovky budou sanovány případné poruchy a obnoveny asfaltové vrstvy. Budou prodlouženy dva propustky a upravena jejich čela na vtoku. Odvodnění bude zajištěno nově umístěnými dešťovými vpusťmi s přípojkami do nové kanalizace, případně přes šachtu do silničního propustku,“ popsal připravované úpravy tiskový pracovní ŘSZL Vojtěch Cekota s tím, že součástí stavby je také obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení.
Souběžně se stavbou ŘSZK bude obec Želechovice nad Dřevnicí realizovat stavební práce na výstavbě chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zastávek autobusů.
Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,268 milionu korun (vč. DPH),  práce začnou 1. září s termínem dokončení do 30. listopadu.
Vše bude probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí semaforové soupravy. Předpokládá se trvání uzavírky po dobu tří měsíců.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Ředitelství silnic Zlínského kraje