Silnice v ulici K. Čapka je opravena

30.11.2021 15:04

OTROKOVICE - Další rekonstruovaný úsek ulice K. Čapka v Baťově nabídne řidičům bezproblémovou jízdu po novém povrchu. „Kompletní oprava silnice v délce tři sta metrů byla zahájena v říjnu a navázala na loni dokončený dvousetmetrový úsek. Nová vozovka tak vede od areálu technických služeb až ke křižovatce s ulicí Moravní,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Asfaltobetonová komunikace zajišťuje příjezd k průmyslovým areálům a přilehlým garážím. Rekonstrukce vozovky byla nutná vzhledem k havarijnímu stavu, který vykazoval značné poruchy a nerovnosti. Ty představovaly bezpečnostní riziko v provozu.
„Oprava silnice spočívala v kompletním odstranění stávajícího krytu vozovky a vybudování nové konstrukce komunikace v šířce 5 metrů. Součástí stavby bylo zřízení nezpevněné krajnice o šířce 0,7 metru ze štěrkodrti, která bude od živičné vozovky oddělena zapuštěným obrubníkem uloženým do betonového lože. Právě stav krajnice byl před rekonstrukcí nejvíce poškozený,“ řekl Jiří Andrlík z odboru rozvoje a správy majetku Městského úřadu Otrokovice. 

Pro zajištění provozu v přilehlých společnostech byla rekonstrukce rozdělena do dvou etap tak, aby byl vždy zajištěn přístup alespoň z jednoho směru. V druhé polovině roku 2020 byl opraven úsek od křižovatky ulic K. Čapka a Moravní po garáže. Nyní na ni navázal úsek od garáží po areál Technických služeb Otrokovice. V součtu obou úseků šlo o opravu 515 metrů vozovky, které přišly radnici na tři miliony korun.

„S opravami silnic počítáme i v následujícím roce. Půjde zejména o dílčí opravy. Rekonstrukce delších úseků bude realizována v závislosti na získání dotací. Plány máme i na opravy chodníků. Projektová dokumentace je připravena například na vybudování chodníku na ulici Zahradní od zastávky MHD po mateřskou školku. Plánované opravy by měly zasáhnout i sídliště Přednádraží. Žádost o dotaci na SFDI jsme podali i pro doplnění chodníku podél Rekreační oblasti Štěrkoviště. Budování městské infrastruktury považujeme za velmi důležité pro zvyšování kvality života ve městě,“ zdůraznila starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice