Silnice u Valašských Příkazů se dočká narovnání včetně nového nadjezdu nad železniční tratí

09.10.2021 12:14

ZLÍNSKÝ KRAJ – Investiční záměr řešící přeložku části silnice mezi Valašskými Příkazy a Študlovem a s ní související demolici starého mostu vedoucího přes železniční trať Horní Lideč – Bylnice a stavbu mostu nového schválili krajští radní.

„Předmětem stavby bude napřímení trasy silnice se začátkem úseku cca 80 metrů před odbočením k vlakové zastávce Valašské Příkazy a koncem úpravy v místě připojení sjezdu k fotovoltaické elektrárně. Celková délka řešeného úseku bude 362 metrů. Nový most v délce 75 metrů bude třípólový, z prefabrikovaných předepjatých nosníků, spřažených železobetonovou deskou,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Stavba nového nadjezdu včetně napřímení trasy silnice přispěje ke zvýšení plynulosti i bezpečnosti silničního provozu v tomto úseku, dále ke snížení technického opotřebení vozidel a také ke snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.

Součástí stavby bude připojení místní komunikace včetně chodníku ke stávající železniční zastávce Valašské Příkazy. Realizovány budou i přeložky inženýrských sítí, vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení, dále vegetační úpravy a rekultivace, přesun vjezdové brány fotovoltaické elektrárny či nové svislé dopravní značení a zabezpečovací zařízení.

Po dobu výstavby bude provoz v maximální míře veden ve stávající trase silnice. Během stavby části přeložky bude provoz po nezbytně nutnou dobu veden po objízdné trase po silnici přes Horní Lideč, dále po silnici do obce Střelná a poté po účelové komunikaci do obce Študlov.

„Celkové náklady stavby jsou ve výši 130 milionů korun, z toho 33,4 milionu by měl pokrýt příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Se stavbou by se mělo začít již během letošního října a pokračovat se bude se zimním přerušením ještě i v letech 2022 a 2023,“ dodala krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj