Silničáři uklízejí vozovky a jejich nejbližší okolí po zimě

01.04.2022 07:51

ŘEDITELSTVÍ SILNIC  ZLÍNSKÉHO KRAJE - Na krajských silnicích začaly v březnu úklidové práce po zimě, od dubna na ně navážou i lokální vysprávky výtluků. Odpadky podél silnic sbírají silničáři ručně. Inertní posypový materiál a nečistoty z provozu odstraňují z okrajů silnic zametací vozy. Vše bude hotovo do konce června.

„Již ve druhé polovině března, i když tento měsíc ještě patří do období zimní údržby silnic, začali silničáři uklízet některé krajské silnice, příkopy kolem nich a jejich nejbližší okolí a zbavovat je zbytků posypového materiálu, nečistot a odpadků. Od dubna začnou také lokální vysprávky případných výtluků, které vznikly na vozovkách během zimy,“ informoval tiskový pracovník ŘSZK Vojtěch Cekota.

Silničáři každoročně projedou po zimě se svými mechanismy všechny krajské silnice, aby je zbavili zbytků inertního posypového materiálu a sesbírali také všechny odpadky, které se mohly objevit v příkopech nebo v těsném okolí silnic. Vyčištění příkopů je jednou z podmínek, aby se kolem silnic mohlo později provádět bez komplikací sečení trávy. Úklid důležitějších silnic, které byly v zimě udržovány chemickým posypem, mohl začít již přibližně v polovině března, úklid silnic, kde se používaly inertní posypové materiály, musí počkat až do chvíle, kdy už nebude hrozit žádné sněžení ani náledí, aby se případné zbytky posypu nemusely uklízet dvakrát.

„Na úklid silnic a sběr odpadků vynakládáme každoročně nemalé finanční prostředky," uvedl ředitel ŘZSK Bronislav Malý. V posledních čtyřech letech to bývaly průměrně tři miliony korun. Odpadky se musí ručně posbírat, odvézt na skládku, a ještě i zaplatit za jejich uložení. Z příkopů a krajských silnic se tak každoročně odveze okolo 200 tun různého odpadu. Převažují PET láhve a plasty, výjimkou nejsou staré pneumatiky, autobaterie a různé oblečení. Obvykle se vozí na skládku i použitý inertní posyp ze silnic, sebraný zametacími vozy, ale občas se už také využívá jeho recyklace - po separaci nečistot lze pak kamennou drť na posyp silnic znovu použít.

Úklid po zimě probíhá za běžného silničního provozu. V místě úklidu zůstává volný alespoň jeden jízdní pruh. Řidiči jsou na to upozorňováni přechodným dopravním značením. Měli by snížit rychlost a dbát zvýšené opatrnosti.

Jarní úklidy vozovek skončí na silnicích v I. pořadí důležitosti (asi jedna třetina krajských silnic) začátkem dubna, na ostatních silnicích v polovině května.

Vlastimil Langer
Zdroj: Ředitelství silnic Zlínského kraje

Foto: SÚS Zlín