Ševci žijí? Ve zlínském muzeu ano

28.10.2022 12:27

ZLÍN - Svátek svatého Kryšpína a Kryšpiniána, patronů ševců, sedlářů a koželuhů 25. října býval ve Zlíně významným dnem. „Město obuvi“ ho samozřejmě nemohlo neslavit.„V současnosti tento svátek připomíná Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně akcí s názvem Ševci žijí. Na sobotu 29. října připravilo přímo v expozici Princip Baťa ve 14. budově bývalého továrního areálu celodenní program plný aktivit, ukázek a dílniček s obuvnickou tematikou,“ uvedla Silvie Lečíková z muzea. 
Duší akce je Michal Heinrich, historik muzea a kurátor sbírky obuvi, který připravil program, v němž se zábava a poučení vzájemně doplňují. Staré časy ševcoviny na návštěvníky dýchnou díky Jiřímu Hýžovi a jeho ruční výrobě obuvi v dílně z konce 19. století nebo stanoviště čištění obuvi. Protikladem bude výrobní obuvnická linka z baťovské éry, předvedení některých strojů a ukázky práce návrháře a modeláře obuvi z firmy Vasky. Česká obuvnická a kožedělná asociace nabídne možnost diagnostiky chodidel a Ateliér obuvi  z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati přiveze oblíbený „chodník zdraví“ a bude zde prezentovat výstavu studentských prací z Ateliéru designu obuvi. Obuvnictví budoucnosti představí Centrum výzkumu obouvání při UTB Zlín s ukázkami 3D tisku a digitalizace a s nejmodernějším trendem biodegradabilní obuvi.
„Nově se podařilo do programu začlenit i možnost nahlédnutí do skutečné výroby,“ řekl Michal Heinrich. „Prostřednictvím virtuální reality si návštěvníci prohlédnou provozovnu firmy Vasky. Skutečnou dílnu v továrním areálu budou moci návštěvníci navštívit ve třech prohlídkách, které budou odcházet z recepce 14. budovy v 11, 13 a 15 hodin. Tuto část programu nám umožnila spolupráce s Klubem absolventů Baťovy školy práce,“ dodal Heinrich.
Jak už je zvykem, součástí akce bude i několik dílniček pro děti připravených lektorským oddělením muzea. „Věříme, že pokud se podaří udržet skomírající plamínek obuvnictví ve Zlíně při životě, tak z něj někdo v budoucnu znova rozdmýchá slávu řemesla, které k městu patří,“ poznamenal Pavel Hrubec, ředitel muzea.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně