Senioři podstoupili očkování proti Covid-19 přímo v „dépéeskách“

22.11.2021 14:59

VSETÍN - Radnice ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí zajišťovala ve dnech 18. a 19. listopadu očkování seniorů proti onemocnění Covid-19 přímo v domech zvláštního určení.
„Vakcinace probíhala v šesti domech a absolvovalo ji na padesát dříve narozených. Zájem byl o očkování nejen třetí dávkou, ale i první a druhou,“ upřesnila místostarostka Simona Hlaváčová, která vakcinaci seniorů koordinovala.
„S nemocnicí jsme domluvili, že očkování proběhne přímo v domech zvláštního určení, aby se senioři nemuseli dopravovat do nemocnice nebo na jiné místo. Pro každý dům jsme zřídili očkovací místnost s čekárnou. Stejně tak jsme zajistili personál, který seniorům pomohl s přesunem z bytů a vyplněním dokumentace, a současně dohlížel na případné nežádoucí reakce po očkování. Děkuji zdravotníkům i zaměstnancům úřadu za výbornou spolupráci a hladký průběh vakcinace seniorů v terénu,“ dodala místostarostka Hlaváčová.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín