SENIOR zlepšuje zázemí pro personál

23.10.2021 09:59

OTROKOVICE - Spokojenost zaměstnanců vycházející z kvalitního zázemí má vliv na kvalitu poskytované péče. V budově B SENIORu Otrokovice se nových prostor, kde budou blíže klientům, dočkají sestry a pečovatelky.

„Z důvodu prodloužení doby přítomnosti personálu v patrech s byty klientů budou přemístěny datové rozvaděče vně místnosti sesteren a pečovatelen ve 3. a 4. patře budovy B. Rozvaděče budou umístěny do prostoru chodeb. Z důvodů požární bezpečnosti stavby je nezbytné rozvaděče umístit do samostatných požárních úseků,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.
„Prakticky to znamená dispozičně oddělit prostory v chodbách pomocí sákrokartonových příček s požadovanou požární odolností. Tím vzniknou nové samostatné místnosti určené pro serverovnu datového rozvaděče. S navrženými pracemi jsou spojeny také přeložky požárních hydrantů v chodbách ve 3. a 4. patře a přeložení vedení datových kabelů,“ přiblížil postup prováděných prací Erik Štábl z odboru rozvoje města Městského úřadu Otrokovice.

Práce budou zahájeny začátkem listopadu a hotovo bude do Vánoc. „Těmito úpravami získají sestry a pečovatelky kvalitní zázemí, kde se budou moci i lépe připravit na práci s klienty,“ uzavřel ředitel SENIORu Otrokovice Zdeněk Mikel. 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice