Sdílené koloběžky ve Zlíně magistrát neschválil

30.07.2021 11:02

ZLÍN - V těchto dnech se ve městě začaly objevovat sdílené elektrokoloběžky. „Na rozdíl od sdílených kol Nextbike, kde radnice platí lidem prvních 15 minut jízdy zdarma, není do této nabízené služby město Zlín nijak zapojeno,“ uvedl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Dosavadní rozmístění koloběžek město podle mluvčího neschválilo a kvůli některým nevhodně zvoleným lokalitám tak může docházet k nežádoucímu blokování veřejného prostoru.
„Některá stanoviště jsou provozovatelem umístěna naprosto špatně, kdy kromě způsobení vizuálního smogu ohrožují chodce, cyklisty a místy i bezpečnost dopravy. Takovýto vstup provozovatele do města považuji za naprosto neseriózní, a proto jsem jej kontaktoval s důrazným apelem na vzájemnou komunikaci a zejména nápravu vzniklé situace. Provozovatel projevil vůli situaci vyřešit, takže věřím, že během pár dní umístění stanovišť optimalizujeme,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec, který zároveň občany města vyzývá, aby o nevhodně umístěných elektrokoloběžkách informovali městského cyklokoordinátora Lukáše Fabiána (lukasfabian@zlin.eu).
Díky těmto vašim podnětům bude moci město Zlín společně s provozovatelem najít řešení, které bude ve prospěch co největšímu počtu občanů města.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína