Schodiště a podesta u Domu kultury procházejí obnovou

13.08.2022 08:55

VSETÍN – Předáním staveniště byly v pondělí 8. srpna zahájeny stavební úpravy poškozeného schodiště a podesty u hlavního vstupu do Domu kultury. „Na základě výsledků veřejné soutěže je provede společnost BLS dopravní stavby, která za to inkasuje z rozpočtu města necelých pět milionů korun bez DPH,“ uvedla Jana Raszková, vsetínská tisková mluvčí.
„Schodiště s podestou u hlavního vchodu do Domu kultury se dlouhodobě nachází ve špatném technickém stavu. Situaci jsme řešili, výsledkem čehož jsou nyní zahajované stavební úpravy, které si vyžádají úplnou uzávěru prostoru,“ přiblížil starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL) s tím, že v období, kdy se v centru města uskuteční festival United a Valašské záření, tedy 18. – 20. srpna, respektive 9. – 11. září, budou stavební práce v tomto prostoru přerušeny.
Stavební úpravy budou spočívat v obnově horní vrstvy schodiště a podesty až po železobetonovou konstrukci a v následném předláždění. Obnoveny budou zábradlí a konstrukce, která podestu podepírá. Na vykonání všech prací má zhotovitel rovných 90 dnů. Dokončit by je tedy měl přibližně do poloviny listopadu.  

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Vsetín