Sběr dotazníků ke Kotlíkovým dotacím v prosinci končí

26.12.2021 15:33

ZLÍNSKÝ KRAJ –První vlna sběru „předžádostí“ bude probíhat do konce prosince. „Formulář je pouze elektronický a nedokládají se k němu žádné přílohy. Žádosti na kotlíkové dotace by měl kraj začít sbírat v 1. čtvrtletí příštího roku,“ vysvětlil Lubomír Traub, náměstek hejtmana zodpovědný za strategický rozvoj.
Kotlíkové dotace na rok 2022 se zaměřují na domácnosti s nižším příjmem, které mají na jednoho člena domácnosti v roce 2020 průměrný čistý příjem do 170 900 Kč. Ty mohou získat dotaci až 95 % z celkových uznatelných nákladů na výměnu kotle, maximálně 100000 Kč nebo 130 000 Kč podle typu nového zdroje tepla.
„Domácnosti tvořené výhradně důchodci či lidmi pobírajícími invalidní důchod třetího stupně mají na dotaci nárok automaticky. Příjem nemusí dokazovat ani nezletilí žadatelé či studenti denního studia do 26 let a žadatelé, kteří od 1. ledna 2020 do doby předložení žádosti pobírali alespoň část období dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ popsala Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za životní prostředí a sociální oblast.
Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si mohouuž nyní žádat o výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50 % nákladů.  
„Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun,“ upozornila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj