ŘSZK obnoví další úsek silnice III. třídy v Rožnově pod Radhoštěm

17.06.2021 07:08

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - V Rožnově pod Radhoštěm bude letos Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) pokračovat v rekonstrukci silnice v lokalitě Tylovice - Hážovice. Bude obnoven úsek o délce 276 metrů. Náklady dosáhnou částky 3,4 milionu korun. Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Souběžně s touto stavbou budou prováděny stavební práce na dalších stavebních objektech (dešťová kanalizace, přeložka vodovodu, sdělovacího vedení a oplocení, betonové obruby podél silnice, chodník, stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů, zpevněné plochy, náhradní výsadba), jejichž investorem je město Rožnov pod Radhoštěm,“ sdělil tiskový pracovník ŘSZK Vojtěch Cekota.
Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v červenci a dokončeny do konce října tohoto roku. Stavební práce na silnici budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky za použití světelného signalizačního zařízení.

Co už se udělalo v minulých letech
„Průtah v Rožnově pod Radhoštěm jsme v minulých letech postupně rekonstruovali již v několika částech. Po realizaci v letošním roce zůstane ve špatném stavu neopravená část v délce 323 metrů. Se zástupci města projednáváme možnosti realizace již v příštím roce," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Od roku 2008 rekonstruovalo ŘSZK na této silnici na území Rožnova pod Radhoštěm už tři silniční úseky a dva mosty v celkové délce 2 170 metrů a s celkovými náklady přibližně 60 milionů korun.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Ředitelství silnic Zlínského kraje