Rožnovské vlakové nádraží se po letech dočká rekonstrukce

18.05.2022 13:41

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Vlakové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm čeká velkolepá rekonstrukce. „Nové podoby se dočká nejen nádražní budova, ale také kolejiště. Celkové finanční náklady na tuto investiční akci se vyšplhají téměř ke 236 milionům korun. Správa železnic nyní vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební práce by měly začít v srpnu,“ uvedla rožnovská tisková mluvčí Petra Graclíková.

Rekonstrukce vlakového nádraží bude spočívat nejen v úpravě kolejiště, které bude mít nově dvě nástupiště s nástupní hranou ve výše 550 mm nad kolejítak, aby byl zajištěn pohodlný nástup do nízkopodlažních vlaků, ale kompletní přestavbou projde také nádražní budova. „Podařilo se nám prosadit citlivou rekonstrukci stávající budovy, tak aby byly zachovány nosné prvky,“ řekl architekt města Jan Horký. Změněny budou vnitřní dispozice, zvýšena bude kapacita čekárny a také vznikne prostor pro odbavení cestujících.

Okolních prostor se také dotknou změny. Vznikne zde nové parkoviště u nádraží, které bude poskytovat možnost krátkodobého i celodenního parkování. Nezbytnou součástí je také umístění stojanů na kola, které budou hlídány kamerovým systémem. Současně bude vybudován nový přístupový chodník od konce Zemědělské ulice pro komfortní přiblížení se k nástupišti. V okolí nádraží bude vysazena také zeleň, která bude v letních dnech poskytovat potřebný stín.
„Za město můžu říct, že jsme opravdu velmi rádi, že se tato investiční akce bude konat již v letošním roce a naši občané se po mnoha letech dočkají důstojného prostředí na vlakovém nádraží. Nový kabát nádražní budově jistě prospěje a věřím, že bezbariérové nástupiště bude přínosem pro všechny,“ prohlásila místostarostka města Kristýna Kosová.

Po dobu rekonstrukce nádražní budovy bude zajištěno fungování pokladny, čekárny a WC pro cestující v mobilních buňkách. Na nezbytnou dobu bude zřízeno provizorní nástupiště směrem k obchodním domům, zavedení náhradní autobusové dopravy se předpokládá pouze během listopadu a prosince.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm