Rožnov plánuje nový územní plán, aktuálně hledá zpracovatele

26.04.2021 07:05

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Rožnovští zastupitelé se se shodli na tom, že současný územní plán je zastaralý je potřeba vytvořit nový, který by měl reagovat na změny požadavků na bydlení, dopravy a klimatu, ale také pomoci definovat plochy pro podnikání.
„Územní plán potřebuje každý, kdo chce ve městě něco postavit nebo přistavit, a díky tomuto plánu budou pro všechny v území známé možnosti a mantinely výstavby dopředu. Územní plán, který má město aktuálně je již 20 let starý a z logiky věci nemůže reflektovat změny, které za tu dobu nastaly. Chceme mít takový plán, který bude reagovat na všechny výtky, které vyplynuly z toho stávajícího. Musí reagovat na změny, kterými město prošlo, pracovat s navýšením dopravy, odpovědět, jak je možné rozvíjet průmysl a bydlení, ale také využít prostory pro hospodaření se srážkovými vodami,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová.
Nový územní plán by měl podporovat rozvoj tzv. modrozelené infrastruktury, tedy řešit do budoucna plochy pro zadržování dešťových vod a funkční zeleně. Plán by měl také podpořit životaschopnost centra města a optimalizovat provozní náklady města na údržbu a rozvoj infrastruktury.
„Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele územního plánu. Předpokládaná cena je stanovená na pět milionů korun bez DPH a nabídky mohou zpracovatelé zasílat do 12. května. Cílem soutěže je najít ten nejkvalitnější tým, který má již zkušenosti se zpracováním takto náročného a důležitého dokumentu pro města. V průběhu léta by měl být zpracovatel vybrán a následně začnou práce na přípravě konkrétního zadání, které bude poté schvalovat zastupitelstvo města,“ informovala Petra tisková mluvčí rožnovské radnice.

Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Ilustrační foto: Archiv SNZ