Rok seniora – projekt Uherskohradišťské nemocnice roku 2022

17.02.2022 09:02

 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Letošní rok je v Uherskohradišťské nemocnici věnován seniorům, kteří zde patří k nejpočetnější skupině hospitalizovaných osob. Naváže tak na úspěchy stejnojmenného projektu z roku 2014, pozornost je i letos upřena především na oddělení následné a ošetřovatelské péče a zdravotně sociální středisko. Právě na těchto pracovištích personál pečuje o dlouhodobě nemocné pacienty, mnohdy upoutané na lůžko. Nemocnice na těchto odděleních disponuje 122 lůžky, která jsou téměř vždy plně obsazena.
„Cílem projektu je proto upozornit veřejnost na důležitost vnímavého a citlivého přístupu k nim, zlepšení prostředí oddělení, která se pacientům v seniorském věku věnují, a získání prostředků na kvalitní přístrojové vybavení těchto pracovišť. V rámci jednotlivých oddělení pečující o hospitalizované seniory bude pozornost primárně zaměřena na kvalitu poskytované péče,“ uvedla Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice. 
V tematickém ročníku uspořádá Uherskohradišťská nemocnice na podporu seniorů i pro ně samotné rozmanité doprovodné akce. Jednou z prvních vlaštovek bude připravovaná výstava výtvarných děl klientů z Domova pro seniory v Uherském Hradišti v nemocniční galerii Patro, nebudou chybět přednášky, semináře, benefiční koncert i tradiční den pro rodinu.
„Uherskohradišťská nemocnice začala podporovat Rok seniora již v listopadu 2021, kdy zakoupila celkem 113 ks pasivních antidekubitních matrací, které byly v prosinci umístěny na lůžka na oddělení následné a ošetřovatelské péče. Nákup nových matrací v celkové hodnotě 600 tisíc Kč hradila nemocnice z vlastních zdrojů,“ poznamenala mluvčí.
„V letošním roce nás také čekají stavební úpravy na Zdravotně sociálním středisku. Bude se jednat především o opravu fasády, montáže nových žaluzií a výmalbu pokojů. Z přístrojového vybavení bychom chtěli na středisko pořídit zvedák pro lepší a šetrnější manipulaci s pacienty. Na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny plánujeme zakoupit nové elektroléčebné přístroje, které účinně napomáhají snížit bolesti, stimulovat nebo naopak relaxovat svaly a zlepšit prokrvení tkání. Věřím, že tuto léčebnou terapii senioři obzvlášť ocení,“ prozradil chystané akce v rámci Roku seniora předseda představenstva Petr Sládek.
Z hlediska dlouhodobých investic se nemocnice připravuje na rekonstrukci budovy „staré interny,“ která v budoucnu poskytne oddělením pečující o seniory nové moderní a centralizované pracoviště.

Vlastimil Langer

Zdroj: Uherskohradišťská nemocnice