Rok 2021 byl ve vodárně dalším rokem velmi úspěšným.

19.01.2022 08:12

ZLÍN - Valná hromada VaK Zlín v minulém roce potvrdila více než 85 % hlasů klíčové body programu, předloženého představenstvem, stejně jako v předchozích letech.
„Hledání nového budoucího uspořádání vodárenství na Zlínsku a intenzívní práce na společném projektu transformace společnosti probíhaly celý loňský rok. Vyjednávací týmy VaKu, Moravské vodárenské a měst Otrokovice a Fryšták v rámci mediace dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodohospodářského majetku společnosti VaK,“ uvedl předseda představenstva VaK Svatopluk Březík.

Smírné řešení nyní bude předloženo ke schválení v zastupitelstvech měst Otrokovic, Fryštáku, Statutárního města Zlína a dalších akcionářů a valné hromadě společnosti. „Máme unikátní šanci nejasnou budoucnost nahradit jasným a transparentním dlouhodobým modelem provozování majetku společnosti, zbavit se tak zátěže soudních sporů, a převzít řízení vody do svých rukou během několika měsíců,“ pokračoval Březík.

VaK podle předsedy představenstva prolomil letitou „dotační“ bariéru a začal čerpat státní dotace z ministerstva zemědělství. Výsledkem jsou už první stavby, jako je napojení obce Řetechov na skupinový vodovod Slavičín a rekonstrukce hlavního přivaděče vody pro Zlín z Tlumačova do Malenovic. To významně posiluje pozici VaKu jako soběstačné vodárenské společnosti.
Plán investic do obnovy infrastruktury společnost splnila na 100 % i přes veškeré komplikace spojené s pandemií. Pro rok 2022 plánuje opět desítky staveb za 105 milionů korun.
VaK pomáhá i jinde. Věnoval např. 500 tisíc litrů vody pro sloní trojici v Zoo Zlín, aby pomohl zabezpečit pitný režim v okamžiku nedostatku financí způsobených covidovými opatřeními v roce 2021.
„Plníme svůj závazek týkající se pítek pro veřejnost - vybudovali jsme nové pítko před hlavním vstupem do Zoo Zlín a další pítko na náměstí ve Slavičíně, které nese název Pramen slavičínských letců. Těmito akcemi jsme v uplynulém roce posilovali pozici VaKu z pohledu společenské odpovědnosti a pozitivního vnímání vodárny v očích veřejnosti,“ poznamenal Svatopluk Březík.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: VaK Zlín